Nöjd kund garanti, försäkringar och annat viktigt.

Nöjd kund garanti - lika viktigt för oss som för dig med enkel och bekväm flyttning..
Nöjd kund hos MovingStar – smidig och enkel flyttning. Lilla flyttbilen får plats överallt.

Nöjd Kund Garanti
Du ska känna att du blir väl omhändertagen hos oss. Det gäller alla kontakter och allt praktiskt, som själva flytten och eventuell packing/uppackning eller flyttstädning.
Är det något som fallerar inom vårt ansvarsområde så utreder vi självfallet detta och tar kontakt med dig för eventuell kompensation.

Ersättning för skada – reklamation
Om det uppkommer skada på flyttgods eller om något förlorats vid flytten ska du anmäla detta till MovingStar inom sju dagar. Därför är det viktigt att du går igenom allt som flyttats inom en vecka. Du ska då sända oss (via mail eller post) en skriftlig reklamation där du beskriver vad som skadats/saknas och göra en bedömning av värdet.

Vi arbetar enligt Bohag 2010
Vid alla flyttningar håller vi oss till de bestämmelser som upprättats Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) och Konsumentverket; den så kallade Bohag 2010. Bohag 2010 är en överenskommelse mellan branschorganisationerna och konsumentverket för att skapa ett grundläggande regelverk för relationen mellan flyttfirman och dess kunder.

Försäkringar
Våra bilar är försäkrade hos Länsförsäkringar Skåne och vi har även Företagsförsäkring hos samma bolag.

Känn dig trygg med oss
Vid hembesök för prisförfrågan följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid 19. Har du särskilda önskemål, meddela oss detta så hjälper vi dig.